Golf Català

"De Tee a Green". Imatges sobre regles de golf, productora IMAGO TV, per Ricard Camó i Josep Canals

DE TEE A GREEN Secció El Reglament - Programa 001

No hay comentarios:

Publicar un comentario